Fragmenty

W tym miejscu znajdziecie Państwo fragmenty mojej książki pt. „Milczenie i lament. Szkice z socjologii śmierci”. Wybrałem „Przedmowę” prof. Jacka Kolbuszewskiego i „Wprowadzenie” mojego autorstwa oraz „Rozdział piąty”. Oba fragmenty poprzedza strona tytułowa pracy, stopka redakcyjna oraz spis treści.

PRZEDMOWA – PROF. DR HAB. JACEK KOLBUSZEWSKI

ROZDZIAŁ PIĄTY

Reklamy